Tilbehør

For å få maksimalt utbytte av Fausts biofyr, leverer vi også utvalgte produkter til varmedistribusjon og varmeavgivning.

Fra A til B uten å miste ˚C

Uponor kulvertsystem

- Lang levetid uten vedlikeholdskostnader

- Lave installasjonskostnader takket være utmerket fleksibilitet, samt enkle og sikre tilkoblingsmetoder

- Skjøtefri installasjon rundt hjørner og hindringer

Uponor har lang erfaring> 30 millioner meter produsert siden 1985


Ved å kombinere våre varmtvannsberedere med en halm- eller flisfyr, vil forbruksvannet varmes opp med bioenergi.

Berederen er standard på 300 liter med en 3 kW el-kolbe med termostat.

Modellene varierer fra 150 til 350 bar arbeidstrykk og vannforbrukfra 15 til 42 liter pr minutt.

Ved å kombinere en varmeveksler og en rimelig kaldtvannsvaskerkan man utnytte halm- eller flisfyren til høyttrykksvasker medvarmt vann.

Big'O asforhandler høyttrykksvasker fra danske KENT.

veksler_og_vasker.pdf

Vi forhandler nødstrøms- aggregater fra danske KVA Diesel. Aggregatene fås som selvstartende, stasjonære eller for montering på traktor.

kva_dieselaggregat.pdf

www.kva-diesel.dk

- Til oppvarming av industri- og verkstedhaller, lagerbygninger mm.

- Ytelser fra 3 til 128 KW

- Luftmengder fra 0,2 til 2 m3/s.

- Valgfri montasje for horisontal eller vertikal innblåsning. Festebraketter medfølger

- Reguleringstilbehør; Flertrinns-omskiftere, trinnløs regulator og termostat

vma_42_84.pdf

Korn- og høytørker kan også benytte en halm- eller flisfyr somvarmekilde. Hvert varmeregister beregnes til hvert individuelleprosjekt.

Big'O leverer også viftekonvektorer (fancoils) i et bredtutvalg av effekt

viftekonvektor_ul.pdf| viftekonvektor_sl_b.pdf | viftekonvektor_sl_s.pdf

Vi kan i grove trekk levere alt som har med vannbåren varme å gjøre. Som gulvvarmesystemer, radiatorer, ribberør, varmevekslere m.m.