Halmfyr 170 - 990 kW

Faust Halmfyringsanlegg

Faust har produsert halmfyringsanlegg siden 1978, og er dermed den halmfyrprodusenten med lengst erfaring på markedet.

Helt siden starten har Faust målrettet satset på kvalitet, noe som konstruksjonene bærer preg av. At en Faust halmfyr kan levere varme i 25 - 30 år, er mer en regel enn et unntak.

Faust har en utstrakt grad av egenproduksjon for å sikre høy kvalitet i hele anlegget. Dette medfører optimale komponenttilpasninger, hvor hele anlegget er balansert og tilpasset ytelsene. Dette resulterer primært mindre brensel- og strømforbruk, men forbedrer også generell levetid. Dermed gis det klare fordeler til brukeren.

Faust - foran på teknikk

Den klart største fordelen med et slikt porsjonsfyrt anlegg, er fleksibiliteten i både type brensel og effektuttak. Selv om kjelene er bygget og dimensjonert primært for halmballer, kan man selvfølgelig fyre med tømmer, stubber, flis m. m

Faust produserer kjeler med runde eller firkantede brennkammer med en diameter fra 1,6 til 2,8 meter og en lengde fra 2 - 6 meter. En forbrenning varer ca 5 - 8 timer (avhengig av forbruket) og varmen lagres i kjelens akkumulatortank via det liggende røykrørsbatteriet som er plassert over brennkammeret.

Alle kjelene er godkjent av Det Norske Veritas ihht. det europeiske trykkutstyrsdirektivet PED 97/23. Virkningsgraden er 85 - 90 % avhengig av type og størrelse.

Porsjonsfyrte halmfyr fra Faust kan utstyres til en komplett enhet med VVS og EL ferdig montert . Enheten leveres og monteres av profesjonelle montører. På forhånd er det individuelle prosjektet beregnet av Fausts ingeniører, sammen med kunden og selger, mtp dimensjonering av pumper og rør til forbruk. Slik får kunden en samlet leveranse fra én leverandør som gir en trygghet om at de komponentene som er montert, er de riktige.

Black Magic (tilvalg)

Fausts styring, "Black Magic" er enkel utenpå og avansert inni. Styringen tar seg av alle shuntventiler og pumper i tillegg til selve forbrenningen. Kobles styringen opp mot internett, kan brukeren få driftsmeldinger tilsendt som SMS. Hver kjele får sin egen hjemmeside og kan dermed overvåkes fra hvor som helst i verden. Denne adgangen har også Fausts teknikere, slik at de kan sitte på kontoret i Danmark og se kjelens nåværende og historiske status.

Faust Halmfyrenes egenskaper

· Brennkammerets stålplater, P265GH kjelestål, tykkelse 12 mm

· 100 mm mineralullisolering med armert alufolie som vindsperre.

· 65 mm tykke keramiske, salt- og varmebestandige steiner i brennkammerets tak. Den intelligente festemetoden beskyttes av steinene. Små steiner takler varmeutvidelse bedre.

· Hele døren er eksplosjonsdempet.

· Vannavkjølt dør med egen pumpe og vannførende hengsler. Kan ikke sprekke og tømme kjelen som slanger kan gjøre.

· Sveisede stålrør som lufttilførsel. Bedre holdbarhet enn tynne spirorør.

· Inspeksjonsluke for inspeksjon av kjelen og akkumulatortanken

· Pumpe som forsyner kjelebunnen med varmt vann for å sikre optimal lagerkapasitet samt besørge lang levetid på kjelebunnen.

· Forbrukspumpe inkludert

· Fresing og sveising i "V-fuge" gir en sterkesveis med bedre kontakt med vannet for kjøling.

· Isolerte tak og vegger i manøverrommet

· Inspeksjonsglass i kjeledøren

· Combi 1001 styring inkludert i kjeleprisensom standard

· Egen termostat som overvåker dørtemperaturen(ved Black Magic)

· Valgfri plassering av dørhengsler ogrøravgang m.m uten ekstra kostnad

Kran og profesjonellemontører er inkludert

Tilleggsutstyr:

·Black Magic styring

·Varmevekslere

·Automatshunter

·Større akkumulatortanker

· Askeskuff

Vi kan levere kjeler og skorstenermontert av professjonelle installatører samt manøverrommetsrørinstallasjoner, fordelingsstokker, pumper og EL-installasjonerhelt ferdig ved levering. Vi tilbyr og dimensjonerer også kulvertrør samt beregning av systemets øvrige installasjoner(f.eks. korntørke, bolighus, verksted og dyrerom).

Modeller

Kjelens eget vannvolum fungerer som akkumuleringstank:

Kjeler med separat akkumuleringstank oppå kjelen

Vi tilbyr også Faust halmfyrer med separate, stående tanker på 65 - 185.000 liter

AUMO


Den mest solgte og kompakte enheten. Her erakkumuleringstanken bygget rundt brennkammeret, slik at man holderseg til "en etasje".

Leveres med isolert manøverrom og tak. For frittstående,utendørs plassering.

KUMO


Enhet medakkumuleringstank liggende oppå kjelen. Leveres med størrevannvolum, men brukes ikke så mye i Norge lengre, da AUMO modellenei senere tid også har fått økt vannvolum. Leveres med isolertmanøverrom og tak. For frittstående, utendørsplassering.

AUI


Akkumuleringsenhet for innbygging i annet bygg. Vannvolumet errundt brennkammeret slik som AUMO, men AUI leveres uten manøverromog tak.

KI


Kun kjele med styring for innbygging i annet bygg sammen med ekstern akkumuleringstank.

KMO


Kjele medmanøverrom og tak for ekstern akkumuleringstank. For frittstående,utendørs plassering.

Bliuavhengig!

Med Faustshalmfyr er du ikke lengre avhengig av verdensmarkedspris ellerbrenselavgift på ulike brenseltyper.


Fyr med hvilket brensel du vil når andre fyrer med detbrenselet de kan.