Biovarme til landbruk og industri

I en porsjonsfyrtkjele fra Faust kan man fyre med et vidt spekter avbrensler.

Mange forskjellige bruksområder, som husdyrproduksjon, storbilvaskehall, gartnerier, hyttefelt, hotell,korn- og høytørkeanlegg og annen industri